Trappertjes!

Graag willen we opnieuw alle kinderen met een traptractor uitnodigen voor onze 15de editie op zaterdag 17 december 2022, om net voor de start van de grote Kerstrun, hun mooist versierde tractor te komen showen in de zee van mensen!

Hoe we dat juist gaan regelen nu de start aan de Stedelijke sporthal Axion is, weten we nog niet elemaal, maar inschrijven kan alvast.
Traptractor Kerstrun

Een heuse Traptractor Kerstrun!

  Inschrijven kan door dit formulier in te vullen.

  Van de jonge bestuurder kennen we graag de voornaam en leeftijd:


  Verantwoordelijke begeleider (achteraf wisselen is uiteraard altijd mogelijk)


  Deelnemende tractor

  Veiligheid

  1 verantwoordelijke begeleider, ouder dan 18 jaar, zal maximum 2 traptractors te voet volgen en is verantwoordelijk voor de kinderen gedurende de aanloop naar, de heenrit, het kijken naar de grote tractoren en de terugrit naar de parking van de feestzaal.

  Ik ga ermee akkoord dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen.

  Ik zorg ervoor dat er geen gevaarlijke versieringen worden aangebracht die de andere kinderen of toeschouwers kunnen hinderen, kwetsen of in gevaar brengen. Door in te schrijven van dit formulier verklaar ik mij akkoord met alle bovenvermelde regels.
  In het kader van de Europese wetgeving rond gegevensbescherming vragen we je akkoord met onderstaande:

  Je gegevens worden bewaard tijdens de inschrijvingsperiode op onze website, en na de Tractor Kerstrun van dat jaar, en niet later dan 1 maand na het evenement, offline beveiligd opgeslagen waarna ze verwijderd worden van de online servers om mogelijke hackers steeds zo weinig mogelijk gegevens prijs te geven. Na inschrijving heb je uiteraard het recht je persoonlijke gegevens in te zien, op te vragen en/of ze te laten wissen binnen de maand na aanvraag. Dit kan steeds via info@tractorkerstrun.be

  Door deel te nemen aan de Tractor Kerstrun geef je toestemming aan de organisatie om foto's te nemen en deze te publiceren. Als je een foto wil laten verwijderen, kan steeds via info@tractorkerstrun.be