Inschrijven

We hebben helaas het maximum van 80 deelnemers bereikt voor de editie van 2023.

  Online inschrijven kan door dit formulier in te vullen en de som van 20€ over te schrijven naar rekeningnummer BE32 7333 1309 3802.
  Bij aanmelding ter plekke krijgt u de borg van 10€ terug. Opgelet het aantal deelnemers is beperkt tot 80. Inschrijven kan uiterlijk tot en met 8 december!

  Persoonlijke gegevens

  Deelnemende tractor

  Door in te schrijven verklaar ik dat bovenstaand voertuig tijdens de Tractork Kerstrun in het bezit is van een geldige groene kaart (verzekering)
  Ik bevestig dat mijn tractor met een snelheid van minimum 25km/h kan rijden.
  Ik ga ermee akkoord dat aanhangwagens niet zijn toegelaten.
  Ik ga ermee akkoord dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen, dat de wegcode dient gerespecteerd te worden en dat het rijden onder invloed van alcohol of drugs is verboden, ook voor eventuele passagiers. Ik begrijp dat personen enkel mogen vervoerd worden op de hiervoor bestemde en gehomologeerde plaatsen. Ik zorg ervoor dat je geen gevaarlijke versieringen worden aangebracht die de andere weggebruikers kunnen hinderen, kwetsen of in gevaar brengen. Door in te schrijven van dit formulier verklaar ik mij akkoord met alle bovenvermelde regels.

  In het kader van de Europese wetgeving rond gegevensbescherming vragen we je akkoord met onderstaande:

  Je gegevens worden bewaard tijdens de inschrijvingsperiode op onze website, en na de Tractor Kerstrun van dat jaar, en niet later dan 1 maand na het evenement, offline beveiligd opgeslagen waarna ze verwijderd worden van de online servers om mogelijke hackers steeds zo weinig mogelijk gegevens prijs te geven. Na inschrijving heb je uiteraard het recht je persoonlijke gegevens in te zien, op te vragen en/of ze te laten wissen binnen de maand na aanvraag. Dit kan steeds via info@tractorkerstrun.be

  Door deel te nemen aan de Tractor Kerstrun geef je je toestemming aan de organisatie om foto's te nemen en deze te publiceren. Foto's verwijderen van digitale media kan uiteraard. Een aanvraag hiertoe kan via info@tractorkerstrun.be

  Bij inschrijving heb je uiteraard het recht je persoonlijke gegevens in te zien, op te vragen en/of ze te laten wissen binnen de maand na aanvraag. Dit kan steeds op: info@tractorkerstrun.be

  Je gegevens worden bewaard tijdens de inschrijvingsperiode op onze website, en na de Tractor Kerstrun van dat jaar, en niet later dan 1 maand na het evenement, offline opgeslagen waarna ze verwijderd worden van de online servers om mogelijke hackers steeds zo weinig mogelijk gegevens prijs te geven.